دانشگاه شهید بهشتی
  
نما: 
بندانگشتی
انتخاب فیلد انتخاب
اندازه تصویر
پیشنمای وب
1392/11/13 10:18 ق.ظپوشه: کارگاه تخصصی
کارگاه تخصصی
1400/03/01 06:37 ب.ظفرم شماره 1 دکتری سال 1400.docx
فرم شماره 1 دکتری سال 1400
33 KB
1400/02/14 11:45 ب.ظپوستر نشست پروفسور لورنس هیل-کاثورن.jpg
پوستر نشست پروفسور لورنس هیل-کاثورن
2210 x 3060536 KB 3060
1400/02/12 09:16 ق.ظپوستر وبینار 18 اردیبهشت 1400.jpg
پوستر وبینار 18 اردیبهشت 1400
2040 x 3060442 KB 3060
1400/02/12 08:59 ق.ظ1400 پوستر سمپوزیوم ملی زنان.jpg
1400 پوستر سمپوزیوم ملی زنان
2480 x 3508645 KB 3508
1400/02/01 11:08 ق.ظپوستر نشست پروفسور ویتلی.jpg
پوستر نشست پروفسور ویتلی
2160 x 3060642 KB 3060
1400/01/21 05:58 ب.ظپیام تسلیت برای خانم زهرا امینی.jpg
پیام تسلیت برای خانم زهرا امینی
486 x 86423 KB 864
1399/12/26 09:28 ق.ظIMG-20210316-WA0121.jpg
IMG-20210316-WA0121
563 x 100036 KB 1000
1399/12/26 09:26 ق.ظIMG-20210316-WA0124.jpg
IMG-20210316-WA0124
563 x 100061 KB 1000
1399/12/25 11:11 ق.ظپوستر وبینار 27 اسفند 1399.jpg
پوستر وبینار 27 اسفند 1399
2304 x 3072513 KB 3072
1399/12/24 04:49 ب.ظGHADIR 13991224_edited.jpg
GHADIR 13991224_edited
640 x 33982 KB 339
1399/12/22 05:18 ب.ظپوستر وبینار 25 اسفند 1399.jpg
پوستر وبینار 25 اسفند 1399
2304 x 3072846 KB 3072
1399/12/21 11:04 ق.ظپوستر وبینار 23 اسفند 1399.jpg
پوستر وبینار 23 اسفند 1399
2304 x 3072456 KB 3072
1399/12/18 07:54 ق.ظdr asnafi.jpeg
dr asnafi
336 x 44145 KB 441
1399/12/10 12:44 ب.ظپوستر نشست پروفسور تام سوئر.jpg
پوستر نشست پروفسور تام سوئر
2160 x 3060542 KB 3060
1399/12/10 12:32 ب.ظپوستر نشست پروفسور اردم ترکلی.jpg
پوستر نشست پروفسور اردم ترکلی
2160 x 3060557 KB 3060
1399/12/04 01:43 ب.ظWhatsApp Image 2021-02-22 at 13.47.46.jpeg
WhatsApp Image 2021-02-22 at 13.47.46
1080 x 86486 KB 864
1399/12/04 01:43 ب.ظWhatsApp Image 2021-02-22 at 13.47.45.jpeg
WhatsApp Image 2021-02-22 at 13.47.45
1080 x 1080126 KB 1080
1399/12/03 12:54 ب.ظپوستر وبینار 6 اسفند 1399 پروفسور بوهلاندر.jpg
پوستر وبینار 6 اسفند 1399 پروفسور بوهلاندر
3400 x 24006563 KB 2400
1399/12/02 07:39 ق.ظwebinar marja 19.JPG
webinar marja 19
336 x 44137 KB 441
1399/12/02 07:38 ق.ظwebinar marja 1.JPG
webinar marja 1
480 x 63064 KB 630
1399/11/29 11:30 ق.ظsds.epf.jpg
sds.epf
1030 x 1457251 KB 1457
1399/11/28 02:41 ب.ظوبینارر مرجع ادبیات.JPG
وبینارر مرجع ادبیات
336 x 44135 KB 441
1399/11/28 02:37 ب.ظوبینار مندلی.JPG
وبینار مندلی
336 x 44138 KB 441
1399/11/28 12:07 ب.ظwebinar mandeli.JPG
webinar mandeli
400 x 52568 KB 525
1399/11/27 10:38 ق.ظSBU_9844.JPG
SBU_9844
900 x 600370 KB 600
1399/11/27 10:38 ق.ظSBU_9828.JPG
SBU_9828
900 x 600431 KB 600
1399/11/26 07:54 ق.ظepf.bahman4.jpg
epf.bahman4
956 x 1024234 KB 1024
1399/11/25 12:19 ب.ظwebinar sefaresh.JPG
webinar sefaresh
480 x 63054 KB 630
1399/11/22 10:48 ب.ظSBU_8833.JPG
SBU_8833
900 x 600619 KB 600
1399/11/22 10:47 ب.ظSBU_8730.JPG
SBU_8730
900 x 600383 KB 600
1399/11/22 10:46 ب.ظSBU_8718.JPG
SBU_8718
900 x 600313 KB 600
1399/11/22 09:44 ق.ظپوستر وبینار صبح 29 بهمن  1399.jpg
پوستر وبینار صبح 29 بهمن 1399
2040 x 3060374 KB 3060
1399/11/22 09:34 ق.ظپوستر وبینار 26 بهمن 1399 با همکاری مرجع ملی کنوانسیون ح کودک.jpeg
پوستر وبینار 26 بهمن 1399 با همکاری مرجع ملی کنوانسیون ح کودک
763 x 1080232 KB 1080
1399/11/21 06:53 ب.ظdr.babapour.jpg
dr.babapour
350 x 25617 KB 256
1399/11/21 06:35 ب.ظSBU_8864.JPG
SBU_8864
900 x 600450 KB 600
1399/11/21 06:35 ب.ظSBU_8861.JPG
SBU_8861
900 x 600470 KB 600
1399/11/21 06:34 ب.ظSBU_8853.JPG
SBU_8853
900 x 600478 KB 600
1399/11/21 02:14 ب.ظپوستر.pdf
پوستر
474 KB
1399/11/21 10:59 ق.ظepf. 4.png
epf. 4
2736 x 1699680 KB 1699
1 - 40بعدی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی