دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری اردوهای یک روزه به مناسبت بزرگداشت هفته خوابگاه ها ((ویژه برادران))

تاریخ انتشار: 1392/02/16 03:35 ب.ظ

      

تاریخ

نام مکان

ساعت رفت و برگشت

محل حرکت

یکشنبه 22/2/92

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

9   الی  14

سرپرستی مجتمع کوی برادران

دوشنبه 23/2/92

امامزاده داود (ع)

9   الی  14

سرپرستی مجتمع کوی برادران

سه شنبه24/2/92

کاخ موزه نیاوران

9   الی  14

سرپرستی مجتمع کوی برادران


شرایط ثبت نام:
1- دارابودن کارت سکونت خوابگاه
2-  مراجعه به سرپرستان خوابگاه ها  جهت ثبت نام و اخذ رسید ثبت نام
3- مهلت ثبت نام تا روز شنبه 21/2/92 در ساعات اداری ( حضور در محل تعیین شده 30 دقیقه قبل از حرکت )
4- با توجه به محدودیت ظرفیت اردوها، اولویت با دانشجویانی است که در اسرع وقت ثبت نام کنند.
5-   مبلغ ثبت نام  1000 تومان

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اردوهای یک روزه به مناسبت بزرگداشت هفته خوابگاه ها ((ویژه برادران))
منبع خبر مدریت امور خوابگاه ها
تعداد مشاهده: 3,380
اخبار : برگزاری اردوهای یک روزه به مناسبت بزرگداشت هفته خوابگاه ها ((ویژه برادران))
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی