دانشگاه شهید بهشتی

زمان بندی مصاحبه آزمون دکتری سال 1399 در دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1399/06/30 12:23 ب.ظ

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم برای

شرکت در مصاحبه آزمون دکتری سال 1399 در دانشگاه شهید بهشتی


  لطفاً جهت اطلاع از زمان مصاحبه آزمون دکتری سال 1399 صرفاً به وبگاه دانشکده و پژوهشکده مربوطه/ بنیاد ایرانشناسی مراجعه نمایید. بدیهی است تنها مرجع زمان‌بندی انجام مصاحبه آزمون دکتری سال 1399 در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده و پژوهشکده مرتبط/ بنیاد ایرانشناسی است.

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مصاحبه دکتری 1399
منبع خبر معاونت آموزشی (مدیریت خدمات آموزشی)
تعداد مشاهده: 3,922
اخبار : زمان بندی مصاحبه آزمون دکتری سال 1399 در دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی