دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه و فایل اسامی دانشجویان میهمان پذیرفته شده سال 1400-1399

تاریخ انتشار: 1399/06/12 01:53 ب.ظ

به اطلاع پذیرفتهشدگان محترم میهمان نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه شهید بهشتی که با تقاضای میهمانی آنان موافقت شده است، می رساند؛ ضروری است ضمن تکمیل فرم تعهدنامه میهمان، کلیه اطلاعیه‌ها و راهنما‌های موجود مندرج در لینک ذیل را با دقت کامل مطالعه و از روز شنبه 15 شهریور 1399 مراحل تکمیل اطلاعات و انتخاب واحد را طی نمایند.


راهنمای انتخاب واحد دانشجویان.pdfراهنمای انتخاب واحد دانشجویان.pdf
اسامی.pdfاسامی.pdf
فرم تعهد نامه میهمان.pdfفرم تعهد نامه میهمان.pdf
 

 

مدیریت خدمات  آموزشی دانشگاه

12 شهریور 1399

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: میهمان
منبع خبر معاونت آموزشی (مدیریت خدمات آموزشی)
تعداد مشاهده: 3,416
اخبار : اطلاعیه و فایل اسامی دانشجویان میهمان پذیرفته شده سال 1400-1399
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی