دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان مقاله برای چهارمین شماره دوفصلنامه انگلیسی زبان کرسی حقوق بشر

تاریخ انتشار: 1399/05/06 08:18 ب.ظ

دو-فصلنامه انگلیسی‌ زبان مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی برای چهارمین شماره خود، ویژه‏ نامه‏ ای با موضوع «جنبه‏ های حقوقی، اجتماعی و جرم‏ شناختی کوید-۱۹ در پرتو حق بر سلامت» را در پاییز سال جاری منتشر می کند.
بدین وسیله از کلیه پژوهشگران محترم دعوت می‏ شود مقالات انگلیسی خود درباره‌ی یکی از جنبه‏‏ های مذکور را در بازه‏ های زمانی زیر به ایمیل دو فصلنامه ارسال نمایند:
ارسال عنوان و چکیده: تا  15 شهریور  ۱۳۹۹
ارسال اصل مقاله، تا ۳۰ مهر ۱۳۹۹
ایمیل دو فصلنامه: ihrd@sbu.ac.ir

سایت دوفصلنامه انگلیسی زبان مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی: http://ihrd.sbu.ac.ir

فراخوان شماره چهارم دوفصلنامه.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دوفصلنامه انگلیسی زبان کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دوفصلنامه مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 685
اخبار : فراخوان مقاله برای چهارمین شماره دوفصلنامه انگلیسی زبان کرسی حقوق بشر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی