دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: پوشش تونل

تاریخ انتشار: 1399/05/04 08:32 ق.ظپوشش تونل
 
نوشتۀ: دکتر محمد صافی با همکاري نسیم قلی‌پور
چاپ اول: 1399، 314 صفحۀ وزیری، قیمت: 470.000 ریال
 
تونل‌ها از زیرساخت‌هاي مهم در کارهاي عمرانی‌اند که در شریان‌هاي حیاتی گوناگون راه، راه آهن، مترو، آب و فاضلاب و تأسیسات شهري و تأسیسات نظامی و ... جایگاه ویژه‌اي دارند. این سازه‌ها در نوع خود بسیار هزینه‌برند و احداث و بهره‌برداري از آن‌ها به تمهیدات ویژه‌اي نیاز دارد. جایگزینی، تعمیرات و تغییرات در این سازه‌ها عملاً غیرممکن یا بسیار دشوار است و ازاین رو لازم است عمر مفید بسیار بالایی داشته باشند و تمامی ملاحظات لازم در طراحی و اجرای آن‌ها براي دستیابی به عمر مفید و همچنین کمینۀ نیازهاي نگهداري و تعمیر در نظر گرفته شوند. تاکنون نشریات و راهنماهاي متعددي در سطح بین‌المللی و بعضاً ملی در اين زمينه منتشر شده، اما تقریباً هیچ یک جامعیت لازم براي بیان مسائل مختلف انواع پوشش تونل را نداشته است. در حال حاضر، طراحان پوشش تونل هریک به روشی پوشش سازه‌اي تونل را طراحی می‌کنند که مبتنی بر فرضیات و تجربیات خاص یا محدود است و ازاین رو، تمامی ملاحظات طراحی لازم غالباً چنان که باید رعایت نمی‌شود. همچنین بیشتر این طراحی‌ها در قالب مدیریت ریسک انجام نمی‌شود و خطرات و نامعینی‌هاي متعدد این کار را لحاظ نمی‌کند.
این کتاب تلاشی است در جهت حرکت به سمت پوشش تونل ایمن، پایا و بادوام، دوستدار محیط زیست، اقتصادی و دارای کمترین نامعینی در قالب فلسفۀ مدیریت ریسک. در این کتاب سعی شده است ضمن استخراج و تدوین فناوری‌ها و دانش موجود براي تحلیل، طراحی و اجرای پوشش سازه‌اي انواع تونل‌ها و ارائۀ آن‌ها در قالب فلسفۀ مدیریت ریسک، روش‌ها و مصالح نوین و متنوع پوشش و فناوري‌هاي بومی‌سازي‌شده به همراه مزایا و معایب آن‌ها عرضه شود. همچنین تلاش شده است به مسائل مختلف و مرتبط با پوشش تونل با وزن متعادل پرداخته و روند برخورد با آن‌ها در فرایندي منسجم و پیوسته ارائه شود.
مطالب این کتاب علاوه بر تأمین نیازهاي پژوهشگران، مهندسان و طراحان این حوزه، تمامی مبانی درسی و دانشگاهی مرتبط را دربرمی‌گیرد و براي دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی نیز کاربردي است.
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 815
اخبار : معرفی کتاب: پوشش تونل
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی