دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: فرهنگ زبان پهلوی (پهلوی ـ فارسی ـ انگلیسی)/ جلد سوم: H – N

تاریخ انتشار: 1399/05/04 08:22 ق.ظ


فرهنگ زبان پهلوی (پهلوي ـ فارسي ـ انگلیسی)
                      جلد سوم: H – N
 
نوشتۀ: دکتر یدالله منصوري
چاپ اول: 1398، 1392 صفحۀ وزیری، قیمت: 2.000.000 ریال
 
 
انتشارات دانشگاه جلد نخست (حرف A-Ᾱ) و جلد دوم (G-B) فرهنگ زبان پهلوی را به ترتیب در سال‌های 1394 و 1396 و جلد سوم این فرهنگ را به تازگی منتشر کرده و قرار است دورۀ کامل فرهنگ زبان پهلوی در پنج مجلد منتشر شود.
از ویژگی‌های این فرهنگ، سه‌زبانه بودن آن است.
شیوۀ کار همانند جلد نخست و دوم است، مگر در برخی جاها، که نادرستی‌ها و ناراستی‌های آن زدوده شد و تا جایی که چشم کار می‌کرد کوشش بر این بوده است که این جلد پیراسته‌تر از جلدهای پیشین باشد. ناگفته نماند که چه ‌بسا برخی دشواری‌ها و کاستی‌ها در این جلد هم راه‌یافته باشد، ولی تا زمانی که فرهنگ یکجا چاپ و منتشر نشود، کاستی‌های آن بروز نمی‌کند و نابسامانی‌‌های آن سامان نمی‌یابد. در این میان امید است که خوانندگانِ دانشور پی به نادرستی‌های آن ببرند و کاستی‌های آن را یادآور شوند. 
از سویِ دیگر در گردآوری و سامان‌دهی جلد سوم کوشش بر این بوده است که همانندِ شیوۀ رایجِ فرهنگ‌ها این جلد وابسته به جلدهای پیشین نباشد، یعنی، خود از نو از شماره‌صفحۀ نخست بیاغازد و به شماره‌صفحۀ پایانی بیانجامد؛ به سخنِ دیگر این دفتر کتابنامۀ جداگانه‌ای داشته باشد که خواننده را نیازی نباشد تا پیوسته به جلد نخست و دوم برگردد. سودِ دیگر این روش در آن است که چون صفحات سه جلد پیاپی نیامده است، در آینده نیز واژگان و داده‌هایِ تازه به جلدهای پیشین و پسین به آسانی افزوده شود.
شایان ذکر است که خوانندگان گرامی می‌توانند برای آگاهی بیشتر از محتویات این فرهنگ، به پیشگفتارِ جلد نخست مراجعه کنند.
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 827
اخبار : معرفی کتاب: فرهنگ زبان پهلوی (پهلوی ـ فارسی ـ انگلیسی)/ جلد سوم: H – N
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی