دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: سيستم‌های صف

تاریخ انتشار: 1399/04/07 09:08 ق.ظسيستم‌هاي صف
 
نوشتۀ: دکتر مصطفي زنديه و فرناز ترابي يگانه
چاپ اول: 1398، 316 صفحۀ وزیری، قیمت: 450.000 ریال
 
انتظار در صف براي هيچ‌يك از ما مطلوب نيست، اما كاهش زمان انتظار نيز نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر است. درك تأثير اين سرمايه‌گذاري اضافي بر زمان انتظار و دیگر شاخص‌هاي ارزيابي كاراييِ سيستم‌هاي صف براي تصميم‌گيري دربارة صرف سرماية بيشتر اهميت بسيار دارد. ازاين‌رو، فراگيري مدل‌ها و تكنيك‌ها براي شناخت و تحليل سيستم‌هاي صف لازم است.
كتاب سیستم‌های صف دربرگیرندۀ مفاهيم و اصول نظري سيستم‌هاي صف و كاربردهاي آن است. نگارندگان کتاب بر ارائة ساده و قابل فهم مطالب تأکید داشته‌اند؛ ازاین‌رو، در هر فصل مثال‌ها و مسائلی گنجانده شده تا درك عميق‌تر مباحث نظري سيستم‌هاي صف ممکن شود. این کتاب که در هشت فصل نوشته شده، برای دانشجویان رشته‌های مهندسی صنایع، ریاضی کاربردی، آمار و مدیریت صنعتی کاربردی و مفید است.
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 975
اخبار : معرفی کتاب: سيستم‌های صف
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی