دانشگاه شهید بهشتی

تحویل قراردادهای آموزشیاری و علمی- اجرایی مشمولین جوایز بنیاد

تاریخ انتشار: 1399/04/02 01:24 ب.ظ

به اطلاع مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) در سال تحصیلی 99-98 می‌رساند:

  •     زمان تحویل قراردادهای آموزش‌یاری و علمی- اجرایی (نیمسال دوم سال تحصیلی جاری) به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان از 99/4/3 لغایت 99/4/15 می‌باشد. به قراردادهایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  •  پیرو دستورالعمل ابلاغ شده از سوی معاونت محترم آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان و با توجه به شیوع ویروس کووید 19 و تعلیق برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها، قراردادهای آموزش‌یاری/ همکاری‌های علمی اجرایی/ فن‌یاری و گواهی انجام کار دانشجویی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 99-98، با توجه به میزان فعالیت تایید شده توسط دانشگاه، قابل پذیرش و بررسی است و بر اساس آن کمک‌هزینه متناسب با ساعات فعالیت دانشجو، محاسبه و پرداخت می‌شود.
  •     مدت قراردادها از تاریخ  98/11/16 تا 99/3/31 می‌باشد. 

  • در قراردادهای علمی-اجرائی ارائه موارد پیوست (مندرج در انتهای فرم) بر حسب نوع همکاری موضوع ماده 2 قرارداد با امضای استاد راهنما الزامی‌ می‌باشد.
  •     پس از تکمیل قراردادها به صورت تایپ شده (سه نسخه) و امضا توسط دانشجو، استاد راهنما و معاون آموزشی/پژوهشی دانشکده، قرارداد را به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان تحویل نمائید.
  • قسمت تأیید عملکرد(انتهای فرم) نیز تکمیل و توسط استاد راهنما/مدیر گروه امضا شود. نیازی به درج شماره و مورخ (انتهای فرم) توسط دانشجو نیست. این شماره و تاریخ پس از امضا معاونت محترم دانشگاه توسط اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان درج خواهد شد.
  • آموزشیاری.docxآموزشیاری
  • همکاری علمی اجرایی.docxهمکاری علمی اجرایی
  • فن یاری.docxفن یاری

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 1,700
اخبار : تحویل قراردادهای آموزشیاری و علمی- اجرایی مشمولین جوایز بنیاد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی