دانشگاه شهید بهشتی

کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان

تاریخ انتشار: 1399/03/28 09:24 ق.ظ

بنیاد ملی نخبگان اخیرا کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خود را ره‌اندازی کرده است. دانشجویان می‌توانند از این طریق از آخرین اخبار در خصوص تسهیلات بنیاد و همچنین سایر برنامه‌های توانمندسازی بنیاد و سایر مراجع مطلع شوند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بنیاد ملی نخبگان
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 1,616
اخبار : کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی