دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: شرح المواقف - جلد اول و دوم

تاریخ انتشار: 1399/03/25 01:46 ب.ظ

شرح المواقف - جلد اول؛ بخش نبوت و معاد / جلد دوم؛ بخش ایمان و کفر، امامت و خلافت، خاتمه: فرق اسلامی


 نویسنده: قاضی عضدالدین ایجی / شارح: میرشریف جرجانی

ترجمه و تحقیق: دکتر سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی

چاپ اول: 1398، جلد اول: 308 صفحۀ وزیری، قیمت: 460.000 ریال؛ جلد دوم: 238 صفحۀ وزیری، قیمت: 350.000 ریال


 از آنجاکه اغلبِ منابع اصلی در کلام، فلسفه و الهیات اسلامی، به زبان عربی نگاشته شده‌اند و اکثر دانشجویانی که تسلط کافی بر متون عربی ندارند، نمی‌توانند این متون را به سهولت بفهمند، ترجمۀ متون اولیه برای بهره‌مندیِ بیشتر و سهل‌تر از آنها ضروری به نظر می‌رسد. ازجملۀ متن‌های کلامیِ درحال‌تدریس در رشته‌های الهیات و فلسفه، می‌توان در کلام شیعه به کتاب تجریدالاعتقادِ خواجه نصیر طوسی همراه با شرح علامه حلی، و در کلام اهل سنت به کتاب المواقف قاضی عضد ایجی همراه با شرح میرشریف جرجانی اشاره کرد. این دو کتاب با توجه به اختصار و جامعیت در بیان مذاهب مهم اسلامی و نقد عقلی آراء و مبانیِ کلامیِ سایر فرقه‌ها، متن درسیِ مقطع‌های تحصیلیِ کارشناسی‌ارشد و دکتری هستند.

کتاب المواقف فی علم الکلام از مهم‌ترین آثار قاضی عضدالدین ایجی با شرح میرشریف جرجانی، یکی از کتاب‌های کلامیِ جامع است که به سبک کتاب‌های فلسفی و نظیر تجریدالاعتقادِ خواجه نصیر طوسی، در دو بخش کلیِ الهیات به‌معنی الاعم و الهیات به‌معنی الاخص نگاشته شده است.

تاکنون ترجمه‌های متعددی از شرح تجرید ارائه شده است، ولی جای ترجمه‌ای از کتاب شرح مواقف خالی بود. ازاین‌رو، مترجم محترم با توجه به سال‌ها تدریسِ این متن و جامعیت آن در بیان آرای کلامی فلاسفه، اشاعره، معتزله و امامیه، به ترجمه، تحقیق و نقد چند بخش مهم از الهیات کتاب اقدام کرده است، حاصل کار در دو جلد تنظیم شده و برای استفادۀ بیشتر دانشجویان، متن عربیِ اصلاح‌شده نیز در پایان هر جلد قرار گرفته است.

در جلد اولِ کتاب، دو مرصد از موقفِ ششم، یعنی مبحث نبوت و معاد و در جلدِ دوم، دو مرصد دیگر، یعنی مبحث کفر و ایمان و موضوعاتِ مرتبط با آن، و مبحث امامت و خلافت و خاتمۀ کتاب ترجمه و تحقیق شده است.


 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 1,824
اخبار : معرفی کتاب: شرح المواقف - جلد اول و دوم
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی