دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: دیدگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی در آموزش محیط‌زیست شهری

تاریخ انتشار: 1399/03/07 11:37 ق.ظ

 
 
 
دیدگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی در آموزش محیط‌زیست شهری
 
نویسنده: الکس راس
ترجمۀ: دکتر زهره فنی
          با همکاری علی رحیمی، فرانک سعیدی‌فرد، فرید واحدی یگانه
چاپ اول: 1398، 318 صفحۀ وزیری، قیمت: 480.000 ریال
 
آموزش و کسب اطلاعات و آگاهی‌های گوناگون، سنگ بنای زندگی و فعالیت‌های بشر در کرۀ زمین را شکل می‌دهد. با افزایش شمار جمعیت و پیچیدگی فعالیت‌های انسانی در زمین، اهمیت و جایگاه آموزش در مراحل مختلف حیات انسان نیز بیش از پیش آشکار شده است. محیط‌زیست از زمینه‌هایی است که نقش آموزش در حفظ و حراست از آن بسیار چشمگیر و اساسی بوده است. حقوق و شرایط محیط‌زیست، به‌طور ویژه در شهرها نادیده گرفته شده؛ زیرا به دلیل نبود آموزش و آگاهی، چنین فرض شده است که زندگی شهری و شهرنشینی و تداوم مطلوب آن، ارتباط چندانی با محیط طبیعی ندارد، درحالی‌که شهرهای پیشرفته و آگاه جهان، امروز به مدد آموزش‌های ویژه، به اهمیت بنیادی حفظ اکوسیستم‌های طبیعی و محیط‌زیست خود پی برده‌اند. بسیاری از دیدگاه‌ها و برنامه‌ها و به‌ویژه آموزش‌هایِ این حوزه، در کشورهای گوناگون مطرح، بررسی و اجرا شده‌اند.
کتاب حاضر، ترجمة یکی از منابع معتبر گردآمده از این رویکردها و برنامه‌هاست که می‌تواند الگوی مناسبی برای مدیران، سیاستگذاران، آموزگاران و دست اندرکاران بخش‌های محیط‌زیست و جامعة شهری ایران باشد.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 1,635
اخبار : معرفی کتاب: دیدگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی در آموزش محیط‌زیست شهری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی