دانشگاه شهید بهشتی

انتخاب دکتر سید شهاب نقوی بعنوان سرآمد علمی ایران در سال 1399

تاریخ انتشار: 1399/02/30 08:10 ق.ظ

دکتر سید شهاب نقوی بعنوان سرآمد علمی ایران در سال 1399 انتخاب شد.

N!17408388.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتر سید شهاب نقوی بعنوان سرآمد علمی ایران در سال 1399
منبع خبر دانشکده علوم شیمی و نفت
تعداد مشاهده: 1,575
اخبار : انتخاب دکتر سید شهاب نقوی بعنوان سرآمد علمی ایران در سال 1399
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی