دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه نظرسنجی دانشجویان در مورد کیفیت کلاس هاي درس و اساتید

تاریخ انتشار: 1399/02/17 11:54 ب.ظ

اطلاعیه ارزشیابی نیمسال دوم تحصیلی


​نحوه نظرسنجی:
 به سامانه گلستان وارد شوید

(golestan.sbu.ac.ir )
- پس از ورود به سامانه استفاده از نام کاربري و رمز ورود اطلاعات
ارزشیابی را انتخاب و دروس خود را مشاهده نمایید.
- درس مورد نظر را انتخاب کرده و بر روي آن کلیک نمایید تا فرم
مربوطه ظاهر شود.
- در مقابل سؤالات گزینه مورد نظر خود را به دقت انتخاب نمایید.
- پس از تکمیل فرم، در قسمت پایین صفحه گزینه تأیید را انتخاب
نمایید.
- فرآیند فوق الذکر را به ازاي هر یک از دروس تکرار نمایید.

تاریخ انجام نظر سنجی: از شنبه 20 اردیبهشت 1399

لغایت چهارشنبه 7 خرداد 1388

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه ارزشیابی نیمسال دوم تحصیلی
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 1,396
اخبار : اطلاعیه نظرسنجی دانشجویان در مورد کیفیت کلاس هاي درس و اساتید
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی