دانشگاه شهید بهشتی

معرفی كتاب: راهنمای جامع نمونه‌برداری و آنالیز کیفی آب‌های سطحی و ...

تاریخ انتشار: 1399/02/17 12:18 ب.ظراهنمای جامع نمونه‌برداری و آنالیز کیفی آب‌های سطحی و فاضلاب
 
نويسنده: دکتر افسانه شهبازی، حبیب کولیوند، زینب سلحشور
چاپ اول: 1398، 174 صفحۀ رحلي، قیمت: 380.000 ریال
 
آب از ضروری‌ترین و مهم‌ترین منابع طبیعی مورد نیاز بشر و درعین‌حال، از تأثیرپذیرترین محیط‌های طبیعی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، برای مدیریت بهینه و مؤثر منابع آب، لازم است طی طرح‌های پایشی، وضعیت کیفی این منابع از راه نمونه‌برداری و آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی مشخص شود. بدون اطلاع از وضعیت کیفی منابع آب، نمی‌توان دربارة میزان و چگونگی بهره‌‌برداری و مدیریت آن تصمیم‌گیری کرد. بنابراین به‌دست‌آوردن داده‌های محیط‌زیستی معتبر و قابل دفاع یکی از عناصر اصلی و مهم برای مطالعات و تصمیم‌گیری‌های محیط‌زیستی است که ازطریق اجرای صحیح فرایندهای نمونه‌برداری و آنالیزهای میدانی و آزمایشگاهی حاصل می‌شود.
نویسندگانِ اثر پیشِ رو برای تحقق این هدف کوشیده‌اند تا راهنمای جامع و یکپارچه‌ایی از مسائل مربوط به شیوة صحیح نمونه‌برداری، روش‌های استاندارد اندازه‌گیری پارامترهای کیفی آب، روش‌های صحت‌سنجی داده‌هایِ به‌دست‌آمده و تضمین کیفیت داده ارائه دهند که تمامی این مراحل برای رسیدن به داده‌های محیط‌زیستیِ باکیفیت و قابل اطمینان ضروری‌اند. هرچند در کتاب پیشِ رو بیشتر به آب‌های سطحی و فاضلاب توجه شده است، اما از بسیاری از اصول و مطالب ارائه‌شده برای پایش کیفی آب‌های زیرزمینی، آب آشامیدنی و دیگر مطالعات محیط‌زیستی استفاده می‌شود. بنابراین، کتاب برای تمامی افراد و فعالان در زمینة پایش‌های محیط‌زیستی و به‌ویژه پایش کیفی منابع آب و ناظران پروژه‌های پایش‌های کیفی و همچنین دانشجویان رشته‌های مرتبط اطلاعات عملی و کاربردیِ مفیدی فراهم می‌آورد.
 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفي كتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 1,801
اخبار : معرفی كتاب: راهنمای جامع نمونه‌برداری و آنالیز کیفی آب‌های سطحی و ...
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی