دانشگاه شهید بهشتی

چهارمین پیش نشست همایش بین المللی اخلاق ، الهیات و بلایای فراگیر

تاریخ انتشار: 1399/02/14 09:02 ق.ظ

چهارمین پیش نشست همایش بین المللی «اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر» با موضوع «بلایای فراگیر از منظر ادیان(اسلام، یهودیت و زرتشت)» روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ الی ۱۸ توسط خوشه تحقیقاتی «آسیب شناسی دینی و اخلاقی» معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. موضوع جلسه، «نهاد علم و بلایای فراگیر» است. سخنرانان جلسه، دکتر علی موحدیان عطار، استاد آرش آبایی و دکتر کوروش نیکنام خواهند بود.
چهارم .jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: الهیات- بلایای طبیعی
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 492
اخبار : چهارمین پیش نشست همایش بین المللی اخلاق ، الهیات و بلایای فراگیر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی