دانشگاه شهید بهشتی

آمایش سرزمین در ایران: چالش ها و راهکارها

تاریخ انتشار: 1398/11/13 02:49 ب.ظ

گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم نشست آمایش سرزمین در ایران: چالش ها و راهکارها را با سخنرانی دکتر نغمه مبرقعی عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی برگزار می کند.
این نشست چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه از ساعت 9 تا 11 در سالن کنفرانس فرهنگستان علوم برگزار می شود. 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آمایش سرزمین- دکتر مبرقعی- فرهنگستان علوم
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 2,559
اخبار : آمایش سرزمین در ایران: چالش ها و راهکارها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی