دانشگاه شهید بهشتی

مراسم هفته پژوهش سال 98

تاریخ انتشار: 1398/09/19 04:28 ب.ظ

ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پژوهش و فناوری از تمامی دانشگاهيان دعوت می شود در مراسم بزرگداشت امر پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برگزیدة دانشگاه که روز دوشنبه مورخ 98/09/25 از ساعت 9:30 الی 12در سالن شهید بهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی برگزار می شود، شرکت فرمایید.

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مراسم هفته پژوهش و فناوری، پژوهشگران برگزیدة دانشگاه
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,092
اخبار : مراسم هفته پژوهش سال 98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی