دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن علمی اعجاز قرآن ایران

تاریخ انتشار: 1398/09/18 12:40 ب.ظ

WhatsApp Image 2019-12-09 at 13.05.38.jpeg


مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) انجمن علمی اعجاز قرآن ایران، روز یکشنبه 17 آذر ماه 1398 در پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این جلسه رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن انجام شد و اعضا به شرح زیر انتخاب شدند:

 اعضای اصلی:

1- دکتر بابک خدادوست

2- دکتر فرزانه روحانی مشهدی

3- دکتر مصطفی مرادی

4- دکتر آزاده عباسی

5- دکتر سعدالله نصیری قیداری

6- دکتر محمد سادات منصوری

7- دکتر شروان عطایی

 اعضای علی البدل:

1- دکتر قاسم درزی

2- دکتر بهاره مظاهری طهرانی

 بازرس:

دکتر حمید لطیفی​


WhatsApp Image 2019-12-09 at 13.05.15 (1).jpeg
WhatsApp Image 2019-12-09 at 13.10.04.jpeg
WhatsApp Image 2019-12-09 at 13.07.48.jpeg
WhatsApp Image 2019-12-09 at 13.06.57.jpeg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انجمن علمی اعجاز قرآن، انتخابات انجمن های علمی
منبع خبر پژوهشکده اعجازقرآن
تعداد مشاهده: 1,047
اخبار : برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن علمی اعجاز قرآن ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی