دانشگاه شهید بهشتی

هزينه استفاده از سامانه سرمد در قالب کسر از سقف اعتبار ويژه استاد

تاریخ انتشار: 1398/09/17 06:25 ب.ظ
هزينه استفاده از سامانه سرمد در قالب کسر از سقف اعتبار ویژه استاد به شرح ذيل می باشد:

-    هر هسته ساعت با اعمال تخفیف، 240 ریال (دویست و چهل ریال).
-    بالاتر از 30.000  هسته ساعت، هزینه مازاد هرساعت 1200 ریال (در صورت عدم درخواست افزایش حجم).
در صورت درخواست افزایش حجم مبلغ 240 ریال محاسبه خواهد شد.

لازم به ذکر است هزینه‌ها از ماه مهر از سقف اعتبار ویژه استاد کسر می‌گردد.

معاونت پژوهشی دانشکدة مهندسی عمران، آب و محيط زيست
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: هزينه سامانه سرمد، کسر از سقف اعتبار ویژه استاد
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,367
اخبار : هزينه استفاده از سامانه سرمد در قالب کسر از سقف اعتبار ويژه استاد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی