دانشگاه شهید بهشتی

پیام تبریک سرپرست دانشگاه به عضو هیئت علمی ارتقا یافته

تاریخ انتشار: 1398/09/10 10:10 ق.ظ

دکتر سعداله نصیری قیداری، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی طی نامه ای در تاریخ 9 آذر  1398 ارتقای مرتبۀ دکتر علی صادقی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ فیزیک را از استادیاری به دانشیاری تبریک گفت.​

دکتر علی صادقی ارتقای مرتبه.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پیام تبریک سرپرست دانشگاه به عضو هیئت علمی ارتقا یافته
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 826
اخبار : پیام تبریک سرپرست دانشگاه به عضو هیئت علمی ارتقا یافته
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی