دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان اعلام نیازهای پژوهشی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

تاریخ انتشار: 1398/09/06 04:01 ب.ظ

به پیوست، اعلام نیازهای پژوهشی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سال 98 جهت استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان محترم تقديم می گردد.


معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست

مديريت بحران.pdfمديريت بحران.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اعلام نیازهای پژوهشی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سال 98
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,965
اخبار : فراخوان اعلام نیازهای پژوهشی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی