دانشگاه شهید بهشتی

معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان برگزار می کند

تاریخ انتشار: 1398/09/04 03:30 ب.ظ

در این نشست علمی که در روز سه شنبه مورخ ۵ آذر ماه جاری برگزار خواهد شد، پروفسور صفوی به بررسی نقش عرفان اسلامی در زبان و ادبیات فارسی در هند خواهد پرداخت و به پرسش های حاضران پاسخ خواهد گفت.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: عرفان- عرفان اسلامی
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 1,438
اخبار : معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان برگزار می کند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی