دانشگاه شهید بهشتی

تقویم امور آموزشی مدیریت خدمات آموزشی در دوره تابستان 1398

تاریخ انتشار: 1398/04/01 03:12 ب.ظ
 

به منظور تسهیل در پاسخگویی، ادارات مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه در دوره تابستان از تاریخ 1398/04/01  الی 1398/05/09 و از تاریخ 1398/06/01 الی 1398/06/31 خدمات خود را طبق جدول فوق­الذکر ارائه می نمایند. از کلیه متقاضیان محتـرم تقاضـا می شود با توجه کامل و دقیق به فرایندهای آموزشی قابل دسترسی در سیستم گلستان، نسبت به ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواست های خود اقدام و در موارد استثناء، در صورت نیاز به مراجعه حضوری به پیشخوان، طبق تاریخ های مذکور اقدام نمایند. لازم به ذکر است درخواست هایی که از تاریخ 1398/05/09 تا 1398/05/30در سیستم گلستان و سامانه الکترونیکی وزارت علوم ثبت می شوند، از تاریخ 1398/06/02در دانشگاه شهید بهشتی، قابل پردازش خواهند بود.​

تقویم امور آموزشی مدیریت خدمات آموزشی در دوره تابستان 98.pdfتقویم امور آموزشی مدیریت خدمات آموزشی در دوره تابستان 98.


                                                                                                                          مدیریت خدمات آموزشی

                                                                                                                        بیست نهم خرداد ماه 1398

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تقویم
منبع خبر معاونت آموزشی (مدیریت خدمات آموزشی)
تعداد مشاهده: 12,397
اخبار : تقویم امور آموزشی مدیریت خدمات آموزشی در دوره تابستان 1398
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی