دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری سمينار فناوری نانو در کامپوزیت های پایه سیمانی

تاریخ انتشار: 1398/03/26 04:57 ب.ظ

سميناری تحت عنوان


"فناوری نانو در کامپوزیت های پایه سیمانی و کاربردهای آن در مهندسی سازه و زلزله"


توسط کارگروه پژوهشي فناوري نانو دانشکده مهندسي عمران، آب و محيط زيست ساعت 14 الي 16 روز سه شنبه مورّخ 4 تير 1398 در محل اتاق سمينار ساختمان دکتر هشترودي برگزار میگردد.

محورهاي سمينار بشرح زير می باشد:

نانوفناوري و نانومواد
نانولوله کربن
مواد سيماني تقويت شده با نانولوله کربن
مواد سيماني تقويت شده با الياف و نانولوله کربن
روش­هاي استخراج خواص موثر 
کاربردهاي مهندسي نانو در کامپوزيت­هاي پايه سيماني

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسي عمران، آب و محيط زيست
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سمينار، فناوری نانو در کامپوزیت های پایه سیمانی، کارگروه پژوهشي فناوري نانو
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 3,547
اخبار : برگزاری سمينار فناوری نانو در کامپوزیت های پایه سیمانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی