دانشگاه شهید بهشتی

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 پژوهشکده علوم محیطی

تاریخ انتشار: 1398/03/22 02:24 ب.ظ


 

​برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 پژوهشکده علوم محیطی اعلام شد.

​برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 به شرح جدول های پیوست است:


شنبه 25 خرداد.jpgشنبه 25 خرداد.jpg

دوشنبه 27 خرداد.jpgدوشنبه 27 خرداد.jpg

سه شنبه 28 خرداد.jpgسه شنبه 28 خرداد.jpg

چهارشنبه 29 خرداد.jpgچهارشنبه 29 خرداد.jpg

شنبه اول تیر.jpgشنبه اول تیر.jpg

یکشنبه دوم تیر.jpgیکشنبه دوم تیر.jpg

دوشنبه سوم تیر.jpgدوشنبه سوم تیر.jpg

سه شنبه چهارم تیر.jpgسه شنبه چهارم تیر.jpg

چهارشنبه پنجم تیر.jpgچهارشنبه پنجم تیر.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: امتحانات- علوم محیطی
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 3,947
اخبار : برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 پژوهشکده علوم محیطی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی