دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه شماره (1) پذيرش دانشجو دكتري بدون آزمون سال 1398 رشتة معماری

تاریخ انتشار: 1398/03/22 01:59 ب.ظ

       "بسمه تعالی"
اطلاعیه شماره (1)
پذيرش دانشجو در دورة دكتري بدون آزمون سال 1398
رشتة معماری (استعدادهاي درخشان )

داوطلبان جهت شركت در آزمون به موارد ذيل دقت و توجه نمايند:
1-    مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه به شرح زیر اعلام می گردد:
2-    تکمیل و ارائة (فرم پیشنهاد موضوع رساله) در مورد موضوع رساله (پروپوزال)
3-    ارائة نسخة چاپی پایان نامه كارشناسي ارشد.
4-    ارائة متن كامل مقالات چاپ شده در مجلات و در صورت داشتن كتاب، اصل كتاب.
5-    تكميل و ارائة فرم تقاضای پذیرش بدون آزمون دوره دکتری سال 1398-1399
تاریخ برگزاری مصاحبه و تحویل کلیة مدارک فوق و مستندات مربوط به پرونده آموزشی و پژوهشی:
 سه شنبه مورخ 98/3/28 از ساعت 8 صبح الی 18 بعداز ظهر
محل تحویل و برگزاری مصاحبه :
دانشگاه شهيد بهشتي - دانشکده معماری و شهرسازی- بخش دکتری


فرم پیشنهاد موضوع رساله.docxفرم پیشنهاد موضوع رساله.docx

اطلاعیه شماره 1مصاحبه استعدادهاي درخشان.docxاطلاعیه شماره 1مصاحبه استعدادهاي درخشان.docx

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پذيرش دانشجو دكتري بدون آزمون
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 3,516
اخبار : اطلاعیه شماره (1) پذيرش دانشجو دكتري بدون آزمون سال 1398 رشتة معماری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی