دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیۀ شماره 1 آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1398 رشتة معماری

تاریخ انتشار: 1398/02/28 10:28 ق.ظ

​اطلاعیۀ شماره 1

 آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1398
رشتة معماری
ضمن تبریک ورود به مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری معماری سال 1398 ، به اطلاع می رساند، کلیۀ رشته / گرایشهای معماری مشتمل بر (معماری، معماری منظر، بازسازی پس از سانحه، مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی، مطالعات معماری ایران، فناوری معماری، مدیریت پروژه و ساخت و معماری و انرژی) میتوانند در این آزمون و مصاحبه شرکت نمایند. ضمناً مدارک مورد نیاز و روز و زمان تحویل مدارک و مصاحبه به شرح زیر اعلام میگردد.
مدارک مورد نیاز  برای مصاحبه :
1.    مستندات لازم در تکمیل " فرم شماره 1 مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 1398 (مخصوص داوطلب)" تنظیم و ارائه شود. موارد ذكر شده در فرم شماره 1 با ارائه مستندات  معتبر قابل ارزيابي ميباشد.
2.    هر داوطلب باید پیشنهاد موضوع رساله (پروپوزال) خود را طبق فرم پیوست 2 (فرم پیشنهاد موضوع رساله) ارائه نموده و در روز تحویل مدارک (که متعاقباً اعلام میگردد) تحویل دهد.
3.    ارائه چاپ گواهی ثبت نام غیر حضوری آزمون
4.    ارائه مستندات فعالیت های حرفه ای (چنانچه در پروژهاي اجرايي، مشاركت داشته ايد، معرفي و  نقش خود را در آن مشخص نماييد).
5.    ارائه کلیه مدارک درخواستی (مطابق با پیوست 1 به ویژه ارائه اصل پایان نامه کارشناسی ارشد)

 تاریخ و محل برگزاری مصاحبه:
         متعاقباً  اعلام میگردد.

اطلاعيه شماره 1 مصاحبه دكتري معماري.docxاطلاعيه شماره 1 مصاحبه دكتري معماري.docx

پیوست 1مدارک مورد نیاز پیشنهادی مصاحبه  .docxپیوست 1مدارک مورد نیاز پیشنهادی مصاحبه .docx

پیوست 2 فرم پیشنهاد موضوع رساله.docxپیوست 2 فرم پیشنهاد موضوع رساله.docx

فرم شماره 1 دکتری.docxفرم شماره 1 دکتری.docx

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آزمون دکترا
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 3,797
اخبار : اطلاعیۀ شماره 1 آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1398 رشتة معماری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی