دانشگاه شهید بهشتی

همایش یک روزه ی «مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام» برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/02/15 01:58 ب.ظ

از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی، ایجاد و یا احیای تمدن اسلامی بود، تمدنی که در روزگاری توانست قله های علم و دانش را درنوردد و در سراسر جهان تلألؤ یابد. عنصر عقلانیت یکی از مهمترین شاخص های ایجاد و رشد تمدن، هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری آن است. فکری که بر اساس عقل و فارغ از هیجانات زودگذر و جزئیِ حسی و خیالی ظهور یابد قطعاً می تواند تأثیری دائمی و کاملتر در رشد و تعالی ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسانی داشته باشد.
از زمان یونان باستان، روش عقلانی با دانشی به نام فلسفه گره خورده است؛ فلسفه با تمام شاخه های متنوع خود، با روشی عقلانی به تجزیه و تحلیل امور می پردازد. بنابراین می تواند نقش مهم و مؤثری در شکل گیری یا احیای تمدن داشته باشد و زوال و ضعف آن یکی از اسباب انحطاط تمدن به شمار رود.
عکس همایش 3.jpg 
 
عکس همایش 5.jpg 
 
عکس همایش 3.jpg 
 
 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فلسفه - تمدن- جهان اسلام
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 38
اخبار : همایش یک روزه ی «مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام» برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی