دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان حمایت از رساله های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران

تاریخ انتشار: 1398/01/27 04:33 ب.ظ
 

پيرو انتشار پنجمين فراخوان حمايت از رساله های دکتری، صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور به منظور حمايت از رساله های دکتری در چارچوب سياستهای پژوهشی کشور، هدايت رساله های دکتری به سمت اولويت های پژوهشی و فناوری، گسترش مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفيت های بالقوه کشور از تاريخ اول لغايت سی و یکم فروردین ماه 1398 طبق آيين نامه منتظر شده در سايت صندوق به نشانی www.insf.org از پروپوزالهای دانشجويی مقطع دکتری ثبت نام بعمل مياورد.

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حمایت از رساله های دکتری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، بدون تفاهم نامه و مستقل از حمایت مالی دانشگاه
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 3,318
اخبار : فراخوان حمایت از رساله های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی