دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه در خصوص دانشجویانی که در المپیاد جهانی زیست شناسی 2018 همکاری نموده اند

تاریخ انتشار: 1397/09/03 08:04 ق.ظ
از دانشجویان عزیز و کلیه کسانی که در انجام المپیاد جهانی زیست شناسی 2018 بعنوان دستیار آزمایشگاه با دانشگاه همکاری نموده اند، خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به اعلام کد ملی و شماره حساب بانک تجارت به خانم سرامی اقدام نمایند.
( تلفن 29905959 )

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: المپیاد
منبع خبر دانشکده علوم و فناوری زیستی
تعداد مشاهده: 4,100
اخبار : اطلاعیه در خصوص دانشجویانی که در المپیاد جهانی زیست شناسی 2018 همکاری نموده اند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی