دانشگاه شهید بهشتی

انتشار چکیده اجرایی سمینار تخصصی؛ «روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا»

تاریخ انتشار: 1397/07/29 11:16 ق.ظ
 
چکیده اجرایی سمینار تخصصی؛ «روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا» در فایل ضمیمه به این خبر در دسترس قرار دارد. این سمینار آبان 1396 به همت پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دبیرخانه دائمی کنفرانس امنیتی تهران در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، سالن شهید بهشتی برگزار شد.
 دریافت فایل چکیده اجرایی:

Armament Trends.pdfArmament Trends.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده مطالعات منطقه ای
تعداد مشاهده: 3,308
اخبار : انتشار چکیده اجرایی سمینار تخصصی؛ «روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا»
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی