دانشگاه شهید بهشتی

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود پژوهشکده اعجاز قرآن

تاریخ انتشار: 1397/07/01 11:48 ق.ظ

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود پژوهشکده اعجاز قرآن در تاریخ دوشنبه دوم مهرماه 1397 برگزار می گردد. 

اطلاعیه جلسه معارفه.png

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده اعجازقرآن
تعداد مشاهده: 3,602
اخبار : جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود پژوهشکده اعجاز قرآن
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی