دانشگاه شهید بهشتی

امضاء یادداشت تفاهم بین دانشگاه شهید بهشتی و مرکز مطالعات ایران آنکارا

تاریخ انتشار: 1396/12/21 01:23 ب.ظ
پس از دیدار و رایزنی های انجام شده میان پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی و کاشناسان مرکز مطالعات ایران آنکارا یادداشتی تفاهمی بین دانشگاه شهید بهشتی و این مرکز امضاء شد. این تفاهم نامه ضمن فراهم آوردن امکان توسعه تعاملات و همکاری های علمی میان طرفین، می تواند زمینه همکاری های گسترده تر بین دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی ایران و ترکیه را نیز مهیا نماید. مرکز مطالعات ایران آنکارا از جمله نهادهای مطالعاتی تخصصی در ترکیه است که مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران را مورد مطالعه قرار داده و برای بهینه شدن مطالعات خود، تعامل با نهادهای مطالعاتی مختلف ایرانی از جمله پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی را در دستور قرار داده است.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده مطالعات منطقه ای
تعداد مشاهده: 3,545
اخبار : امضاء یادداشت تفاهم بین دانشگاه شهید بهشتی و مرکز مطالعات ایران آنکارا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی