دانشگاه شهید بهشتی

بازدید رئیس موسسه مطالعات استراتژیک فرانسه از پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای

تاریخ انتشار: 1396/12/09 03:14 ب.ظ
آقای پییر رازو، رئیس موسسه مطالعات استراتژیک فرانسه (مستقر در پاریس) روز دوشنبه 7 اسفند 1397 ضمن بازدید از پژوهشکده مطالعات منطقهای دانشگاه شهید بهشتی، به تبادل نظر با اساتید این پژوهشکده پیرامون همکاری های عملی دوجانبه، آخرین وضعیت همکاریهای ایران و فرانسه، سیاست پاریس و اتحادیه اروپا در خاورمیانه و تعاملات اروپا و امریکا و تأثیر آن بر سیاست منطقهای فرانسه پرداخت. وی با اشاره به بهبود روابط تهران با کشورهای اروپایی از جمله فرانسه در دوره پسابرجام، تأکید کرد که این کشورها مخالف فشارهای ترامپ بر توافق هستهای بوده و بر حفظ این پیمان بینالمللی تأکید دارند. وی با اشاره به اینکه در دوره پسابرجام زمینههای همکاری میان اتحادیه اروپا و تهران از جمله در زمینه های علمی و آموزشی توسعه یافته، از افزایش همکاریها در این زمینه میان فرانسه و ایران استقبال و از جمله بر تعامل مستمر میان موسسه مطالعات استراتژیک فرانسه و پژوهشکده مطالعات منطقهای دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد. در همین راستا، مقرر شد که زمینههای همکاری به صورت دقیقتری بررسی و عملیاتی شوند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده مطالعات منطقه ای
تعداد مشاهده: 3,552
اخبار : بازدید رئیس موسسه مطالعات استراتژیک فرانسه از پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی