دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه تحلیل روانکاوانه از متون هنری الهام گرفته شده از کهن الگوها و قصص قرآنی

تاریخ انتشار: 1396/12/09 02:31 ب.ظ
 

​پژوهشکده اعجاز قرآن در نظر دارد، کارگاه تحلیل روانکاوانه از متون هنری الهام گرفته شده از کهن الگوها و قصص قرآنی (مورد مطالعه: سینما، تئاتر، تعزیه و ...) را با سخنرانی دکتر علی عباسی استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، روز سه شنبه 96/12/15 ساعت 13 الی 16 برگزار نماید.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگاه
منبع خبر پژوهشکده اعجازقرآن
تعداد مشاهده: 3,971
اخبار : کارگاه تحلیل روانکاوانه از متون هنری الهام گرفته شده از کهن الگوها و قصص قرآنی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی