دانشگاه شهید بهشتی

اولین مجمع عمومی انجمن جلبک‌شناسی ایران

تاریخ انتشار: 1396/12/07 10:29 ق.ظ
اولین مجمع عمومی انجمن جلبک‌شناسی ایران در روز شنبه 5 اسفند ماه در سالن ابن هیثم دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این مجمع با حضور متخصصین عرصه علم جلبک‌شناسی و  برخی از صنعتگران این عرصه و با هدف معرفی رسمی انجمن، تصویب اساسنامه، تعیین هیات مدیره و انتخاب بازرس و با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت. این مراسم با ایراد سخنرانی دکتر حسین ریاحی و دکتر مصطفی نوروزی، به عنوان نمایندگان هیات موسسان انجمن، آغاز شد و با اعلام نتیجه انتخابات و اسامی هیات مدیره به کار خود پایان داد.
photo_2018-02-24_1.jpg
photo_2018-02-24_2.jpg

photo_2018-02-25_3.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلبک
منبع خبر دانشکده علوم و فناوری زیستی
تعداد مشاهده: 5,008
اخبار : اولین مجمع عمومی انجمن جلبک‌شناسی ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی