دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری چهارمین همایش اعجاز قرآن کریم

تاریخ انتشار: 1396/10/05 02:44 ب.ظ

photo5911083058088487717.jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده اعجازقرآن
تعداد مشاهده: 4,247
اخبار : برگزاری چهارمین همایش اعجاز قرآن کریم
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی