دانشگاه شهید بهشتی

برنامه های پژوهشکده اعجاز قرآن به مناسبت هفته پژوهش

تاریخ انتشار: 1396/09/28 12:36 ب.ظ

پوستر جدول برنامه های هفته پژوهش2.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده اعجازقرآن
تعداد مشاهده: 4,137
اخبار : برنامه های پژوهشکده اعجاز قرآن به مناسبت هفته پژوهش
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی