دانشگاه شهید بهشتی

بازدید کارشناسان مرکز مطالعات ایران در ترکیه از پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای

تاریخ انتشار: 1396/09/07 09:42 ق.ظ
دکتر احمد اوسال، دکتر مراد اصلان، دکتر سِرحان آفاسان و دکتر اسماعیل ساری کارشناسان مرکز مطالعات ایران در ترکیه دوشنبه 29 آبان 1396 از پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی بازدید و مسائل مختلف پژوهشی میان دو طرف را مورد بحث قرار دادند. با توجه به تمرکز مطالعاتی این مرکز بر مطالعات ایران، در این نشست تقویت همکاری های تحقیقاتی و دانشگاهی با تمرکز بر این موضوع در جنبه های مختلف آموزشی و پژوهشی مورد تأکید قرار گرفت.
نظر به روندهای مثبت اخیر در روابط ایران و ترکیه، در این نشست بر وظیفه و رسالت مراکز مطالعاتی برای کمک به تقویت و تحکیم پایداری روابط دوجانبه و منطقه ای دو کشور نیز تأکید شد. ضرورت نهادینه کردن روابط دوجانبه، پیشبرد طرح های اقتصادی در روابط، تعاملات پایدار در منطقه از جمله در سوریه و عراق از جمله در مسئله کردی، تقویت مثلث روابط ایران، روسیه و ترکیه و نقش متغیر امریکا و غرب در این روابط از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست بود. در این راستا، طرفین از امضاء تفاهم نامه میان دانشگاه شهید بهشتی و مرکز مطالعات ایران در ترکیه استقبال و این امر زمینه ای برای همکاری مستمر مطالعاتی و پژوهشی دانسته شد.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده مطالعات منطقه ای
تعداد مشاهده: 3,793
اخبار : بازدید کارشناسان مرکز مطالعات ایران در ترکیه از پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی