دانشگاه شهید بهشتی

نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 94

تاریخ انتشار: 1394/06/26 12:05 ب.ظ

​ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان جدید مقطع کارشناسی دانشگاه و آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان، به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی جدیدالورود واجد شرایط اسکان در خوابگاه مجردی (مطابق شرایط و ضوابط اعلام شده دانشگاه در زمان انتخاب رشته)، می رساند پس از اطلاع از خوابگاه تخصیص داده شده خود در سیستم گلستان از مسیر:

دانشجویی -  خوابگاه -  اطلاعات جامع خوابگاهی دانشجو

به خوابگاه مربوطه مراجعه و بر اساس اطلاعیه مندرج  در آن خوابگاه نسبت به واریز اجاره بهاء و دریافت کارت خوابگاه اقدام نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 94
منبع خبر مدریت امور خوابگاه ها
تعداد مشاهده: 4,895
اخبار : نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 94
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی