دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری اردوهای یک روزه به مناسبت بزرگداشت هفته خوابگاه ها ((ویژه خواهران ))

تاریخ انتشار: 1392/02/16 03:35 ب.ظ

 

روز و تاریخ

نام مکان

ساعت رفت و برگشت

محل حرکت

دوشنبه    23/2/92

کاخ موزه نیاوران

9  الی  14

سرپرستی مجتمع کوی خواهران

سه شنبه  24 /2/92

بوستان بهشت مادران

9  الی   14

سرپرستی مجتمع کوی خواهران

چهارشنبه 25/2/92

شهرک سینمایی غزالی

9  الی  14

سرپرستی مجتمع کوی خواهران


شرایط ثبت نام:

1- دارابودن کارت سکونت خوابگاه

2- مراجعه به سرپرستان خوابگاه ها جهت ثبت نام و اخذ رسید ثبت نام

3- مهلت ثبت نام تا روز شنبه 21/2/92 در ساعات اداری ( حضور در محل تعیین شده 30 دقیقه قبل از حرکت )

4- با توجه به محدودیت ظرفیت اردوها، اولویت با دانشجویانی است که در اسرع وقت ثبت نام کنند.

5- مبلغ ثبت نام 1000 تومان

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اردوهای یک روزه به مناسبت بزرگداشت هفته خوابگاه ها ((ویژه خواهران ))
منبع خبر مدریت امور خوابگاه ها
تعداد مشاهده: 3,655
اخبار : برگزاری اردوهای یک روزه به مناسبت بزرگداشت هفته خوابگاه ها ((ویژه خواهران ))
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی