رد کردن تا محتوای اصلی

منتظری، محسن

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > سایت های شخصی > منتظری، محسن  

خانه 

 پیوندها

سایت پارسی دانشگاه
ase.sbu.ac.ir > پارسی > سایت های شخصی > منتظری، محسن
 

 

دکتر محسن منتظری

 

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)

 

تهران، صندوق پستي 1719 - 16765

تلفن: 2111 7393 دورنگار: 77312552

 

  :EMail

montazeri AT pwut.ac.ir
montazerimohsen63 AT yahoo.com

 

برنامه هفتگی من:  برنامه هفتگی من:

ویرایش
بسط/تجمیع روزهای : شنبه ‎(2)
 امور پژوهشی دانشگاه15- 8
 امور درسی دانشجویان19- 15
بسط/تجمیع روزهای : ‌یک شنبه ‎(4)
 تدریس کنترل نیروگاه 110 - 8
 تدریس سیستمهای کنترل پیشرفته12 - 10
 امور پژوهشی دانشگاه16 - 12
 امور درسی دانشجویان19 - 16
بسط/تجمیع روزهای : ‌دو شنبه ‎(2)
 امور پژوهشی دانشگاه16 - 8
 امور درسی دانشجویان19 - 16
بسط/تجمیع روزهای : ‌‌سه شنبه ‎(4)
 تدریس کنترل نیروگاه 110 - 8
 تدریس کنترل سیستمهای پیشرفته12 - 10
 امور پژوهشی دانشگاه16- 12
 امور درسی دانشجویان19 - 16
بسط/تجمیع روزهای : ‌‌چهار شنبه ‎(1)
 امور پژوهشی دانشگاه14 - 8

. . .   - نمایش سخن روز  . . .

ضرورت حفظ آبروی دیگران
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

» بیشتر ...

تازه ها - امید است اخبار و تازه های این سایت بی بهره نباشد!  تازه ها