رد کردن تا محتوای اصلی

گروه نظارت و ارزیابی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > حوزه ریاست > دفاتر، کمیته ها و ادارات > گروه نظارت و ارزیابی > ریاست كنوني و پیشین  

 
رییس گروه نظارت و ارزیابی
خرازي فرد، محمد حسين


kharazifard@pwut.ac.ir

» جزييات بيشتر. . .

 مديران پيشين