رد کردن تا محتوای اصلی

گروه نظارت و ارزیابی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > حوزه ریاست > دفاتر، کمیته ها و ادارات > گروه نظارت و ارزیابی > كاركنان  

 

 

معرفی کارکنان گروه نظارت و ارزیابی

 یکی از همکاران

 لیست کارکنان

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentعلی رضاشاه وردی