رد کردن تا محتوای اصلی

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > حوزه ریاست > دفاتر، کمیته ها و ادارات > گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  

 

 

به سایت گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعت آب و برق خوش آمدید.

وظایف مصوب این دفتر به شـرح ذیل می باشد:

1.

 

مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر -  هوشنگ عیدی

 تازه ها