رد کردن تا محتوای اصلی

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > حوزه ریاست > دفاتر، کمیته ها و ادارات > دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل > كاركنان  

 

 

معرفی کارکنان دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

سیستم، راهبر

» بیش آشنایی...

 لیست کارکنان

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentبابکاکبرنیاakbarniyababak@yahoo.com
 Attachmentداودجعفرآباد
 Attachmentراهبرسیستم
 AttachmentمریمعظیمیMaryam_azimimoosavi@yahoo.comمسیول دفتر
 Attachmentقبله علیوظیفه