رد کردن تا محتوای اصلی
بخش فارسي سايت دانشگاه

پارسی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی  

Pics

 
نگارسرا
  
نما: 
ویرایشفیلدهای مورد نیازاندازه عکس
بسط/تجمیع موضوع : بدون شرح ‎(5)
 
FamilyTree
jpgبدون شرح151 KB600 x 600
 
IMG_5665
jpgتتاتاتا2316 KB4752 x 3168
 
iranema
jpgبدون شرح60 KB386 x 300
 
poster
jpgپوستر877 KB564 x 800
 
Soltani
png163 KB416 x 246