رد کردن تا محتوای اصلی
بخش فارسي سايت دانشگاه

پارسی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی  

Building

Modify settings and columns
ساختمان ها و محوطه ها
  
نما: 
ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
شرحفیلتر
 ساختمانانبار تاسیسات
در این ساختمان انبار تاسیسات قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانپیمانکار تاسیسات
در این ساختمان پیمانکار تاسیسات مستقر می باشد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان انتشارات
دز این ساختمان ، محل كار پيمانكار انتشارات دانشگاه (انتشارات  صبا) قرار  دارد
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان (آجيپ - پترو پارس - پارس جنوبي)
خوابگاه 1 قديم (آجيپ - پترو پارس - پارس جنوبي)
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان آپارتمان مسكوني 1
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان آپارتمان مسكوني 2
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان آپارتمان مسكوني 3
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان آپارتمان مسكوني 4
در این ساختمان آپارتمان مسکونی شماره 4 قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان آشپزخانه يا كانتين
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان آموزش

در این ساختمان معاونت آموزشی ،لابراتوار زبان،واحد مخابرات و اداره آموزشی قرار دارد.

تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان اداری
در اين ساختمان قسمت هاي اداري مثل امور مالي، تداركات، امور كاركنان، روابط عمومي و حوزه رياست دانشگاه قرار دارد
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان اميركبير
در این ساختمان واحدهای مربوط به دانشکده اقتصاد و مدیریت قرار دارد  ودوره های کوتاه مدت در این محل برگزار میشود
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان انبار دانشگاه
در این ساختمان دفتر انبار وانبار و آژانس قرار دارد
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان بانك ملي
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان بوفه آفتاب
در این ساختمان بوفه دانشجویی و کارمندی آفتاب قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان پيمانكار فضاي سبز
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان تعاوني مصرف کارکنان
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان جابربن حيان
در این ساختمان آزمایشگاهها و واحد فناوری اطلاعات  ودانشکده های آب و آب و فاضلاب و دانشکده برق  مستقر می باشد
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان چمران
در این ساختمان معاونت دانشجویی و تشکل ها قرار دارد
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان خوابگاه دختران
در این ساختمان خوابگاه دانشجویی دختران و نگهبانی خوابگاه قرار دارد
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان خوابگاه شماره (1) پسران
در این ساختمان خوابگاه دانشجویی پسران قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان خوابگاه شماره (2) پسران
در این ساختمان خوابگاه دانشجویی پسران قرار دارد. دانشجویان کارشناسی ارشد در این خوابگاه هستند
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان دانشکده انرژی و دانشکده آب
خوابگاه شماره 3 قديم - كه هم اكنون دانشكده های آب و انرژي بدان منتقل شده است
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان درمانگاه
در این ساختمان درمانگاه قرار دارد
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان رستوران تخصصي
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان رگولاتوري
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان شركت همكار
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان شماره 1 دانشكده آب - مركز مطالعه بحران هاي طبيعي
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان شماره 1 دانشكده برق (سوله 1)
ساختمان شماره 1 دانشكده برق پايين ترين سوله و نرديك انبار دانشگاه است
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان شماره 2 دانشكده آب -كارگاه بتن

دومين سوله در قسمت پايين ساختمان جابربن حيان است.
در اين ساختمان كارگاه بتن، واجد تخصصي ژئوتكنيك، برخي از دفاتر كار اساتيد و دبيرخانه همايش هاي دانشكده آب قرار دارد

تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان شماره 2 دانشکده برق (سوله 2)
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان شماره 3 دانشکده برق (سوله 3)
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان شهيد رنجبران
سالن آمفی تئاتر در این ساختمان مستقر می باشد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان مسجد و کتابخانه مرکزی
در این ساختمان مسجدو دفتر مسجد  و در طبقه پایین آن کتابخانه مرکزی قرار دارد
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان مهمانسرا 1
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان مهمانسرا 2
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان مهمانسرا 3
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان مهمانسرا 4
در این ساختمان مهمانسرای شماره 4 که مربوط به دوره های کوتاه مدت می باشد قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان مهمانسرا 5
در این ساختمان مهمانسرای شماره 5 که مربوط به دوره های کوتاه مدت می باشد قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان مهمانسرا 6
در این ساختمان مهمانسرای شماره 6 که مربوط به دوره های کوتاه مدت می باشد قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان مهمانسرا 7
در تین ساختمان مهمانسرای شماره 7 که مربوط به دوره های کوتاه مدت می باشد قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان مهمانسرا 8
در این ساختمان مهمانسرای شماره 8 که مربوط  به دوره های کوتاه مدت می باشد قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان موتورخانه آپارتمانهاي مسكوني
در این ساختمان موتورخانه تاسیساتی مهمانسراها قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان موتورخانه تاسيسات اداري
ساختمان تاسيسات اداري - بالاتر ازساختمان اداري - روبه روي ساختمان آموزش
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان موتورخانه ساختمان جابربن حیان
در این ساختمان تاسیسات  موتورخانه جابربن حیان مستقر می باشد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان نانوايي
در این ساختمان نانوانی دانشگاه قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان نگهباني خوابگاه دختران
در این ساختمان  دفتر نگهبانی خوابگاه  دختران قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان نگهباني در پاركينگ اداري
كيوسك نگهباني واقع در محوطه پاركينگ شماره 3
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان نگهبانی جنوبی
در این ساختمان نگهبانی جنوبی که در خیابان احسان واقع شده قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان نگهبانی شماره 4
این ساختمان در ضلع شرقی سالن رنجبران واقع شده است
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان نگهبانی شمالی
در این ساختمان نگهبانی شمالی و دفتر سرنگهبان قرار دارد
تصویر ماهوار ه ای
 ساختمانساختمان نهاد رهبري
ساختمان نهاد رهبری در این مکان واقع شده است
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان نيروگاه (سوله)
در ساختمان سوله نیروگاه قرار دارد
تصوير ماهواره اي
 ساختمانساختمان ورزش
زمین چمن در پایین و سالن سر پوشیده ورزش در داخل این محل قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان کارگاه تاسیسات
در این ساختمان کارگاه تاسیسات دانشگاه قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان کارگاه تراشکاری
در این ساختمان کارگاه تراشکاری قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان کارگاه جوشكاري
در این ساختمان کارگاه جوشکاری قرار دارد 
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان کارگاه دیزل
در این ساختمان کارگاه دیزل قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان کارگاه ریخته گری
در این ساختمان کارگاه ریخته گری قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساختمان کانکس نگهباني خوابگاهای پسران
در این ساختمان نگهبانی دو خوابگاه شماره 1 و2 پسران قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 ساختمانساخمان نگهبانی شرقی
در این ساختمان نگهبانی شرقی که در خیابان سازمان آب واقع شده قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 محوطهپاركينگ شماره 3 - (اداري)
پاركينگ شماره 3 واقع در جنوب ساختمان اداري ويژه كاركنان دانشگاه است
تصویر ماهواره ای
 محوطهپاركينگ شماره 4
پارکینگ شماره 4 واقع در شرق ساختمان رنجبران قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 محوطهدانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
محوطه اصلي دانشگاه بالغ بر 70000 متر مربع
تصوير ماهواره اي
 محوطهزمين چمن شمالي
در این محل زمین چمن قرار دارد
تصویر ماهواره ای
 محوطهضلع جنوبي دانشگاه
این محوطه از دانشگاه در خیابان احسان واقع است
تصویر ماهواره ای
 محوطهضلع شرقي دانشگاه
ضلع شرقي دانشگاه واقع در خيابان سازمان آب (شهيد نشوه)
تصویر ماهواره ای
 محوطهضلع شمالي دانشگاه
ضلع شمالي دانشگاه كه در بلوار وفادار (شهيد عباسپور - سازمان آب) واقع است
تصویر ماهواره ای