رد کردن تا محتوای اصلی
بخش فارسي سايت دانشگاه

پارسی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی  

ActLongTime

Modify settings and columns
فعالیت‌های بلند مدت آموزشی کارشناسی، كارشناسي ارشد و دكترا
  
نما: 
ویرایش
اساتيد
بسط/تجمیع مقطع : دوره دکترا ‎(10)
 دكتري مهندسي مكانيك - تبديل انرژيدوره دکترادانشکده مهندسی مکانیک و انرژیگروه انرژیسيلابس دوره
 دكتري مهندسی برقدوره دکترادانشکده مهندسی برق و کامپیوترسيلابس دوره
 دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدوره دکترادانشکده مهندسی مکانیک و انرژیگروه طراحی، پایش و نگهداریسیلابس دوره
 مهندسي برق-قدرتدوره دکترادانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 مهندسي عمران - مكانيك خاك و پيدوره دکترادانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي آبدوره دکترادانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 مهندسي عمران - مهندسي زلزلهدوره دکترادانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي ژئوتكنيكدوره دکترادانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آبدوره دکترادانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 مهندسي محيط زيست - مهندسي آب و فاضلابدوره دکترادانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
بسط/تجمیع مقطع : دوره کارشناسی ‎(14)
 دكتريدوره کارشناسی
 دوره کارشناسی مهندسی علمی - کاربردی مکانیک - نیروگاهدوره کارشناسیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 دوره کارشناسی مهندسی علمی کاربردی برق - شبکه‌های انتقال و توزیعدوره کارشناسیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 عمران - آب و فاضلابدوره کارشناسی
 عمران - آب و فاضلابدوره کارشناسیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 عمران - ساختمان‌هاي آبيدوره کارشناسیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 عمران - مهندسي آبدوره کارشناسی
 عمران - مهندسي آب و فاضلابدوره کارشناسی
 عمران- سد و شبكهدوره کارشناسیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 مهندسي برقدوره کارشناسیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1 - 20 بعدی